Privacyverklaring Geert van de Ven fotografie

  Privacyverklaring Geert van de Ven fotografie. Inleiding Verantwoordelijke De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Geert van de VenFotostudio Geert van de VenVan Broekhuijsenstraat 196511 PE Nijmegen www.geertvandeven.comwww.pasfotoplus.nlwww.fotogeert.nl Kvk nr: 09138216 Persoonsgegevens die worden verwerkt Fotostudio Geert van de Ven verwerkt de volgende persoonsgegevens: Verwerkingsgrond Verwerkingsdoel De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: Geautomatiseerde verwerkingen Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt. De verwerking gebeurd handmatig en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Delen van persoonsgegevens met derden Fotostudio Geert van de Ven verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotostudio Geert van de Ven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bewaarduur van persoonsgegevens Fotostudio Geert van de Ven zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:[x]Wettelijke grondslag: […]